Nền chủ đạo nào cho ngành điện ảnh Việt Nam?

Ngành điện ảnh Việt Nam đứng trước ngã tư của thế giới, bơ vơ không biết chọn nền chủ đạo nào.

Có người bảo chạy theo Tây, chạy theo Holywood của Mỹ. Điều này hết sức nguy hiểm vì văn hoá Hollywood cổ động đa dục- chính người Tây cũng thừa nhận vấn nạn này.

Do đó, chúng tôi đề xuất dùng một thuyết nội khởi ở Việt Nam để làm nền chủ đạo cho điện ảnh nước nhà. Thuyết đó chính là Việt đạo, hay còn gọi là Việt lý hay Việt Nho.

Giới thiệu về Khối nghiệp đoàn lao động Viêm Việt

Tái lập Việt nho làm chủ đạo cho văn hóa Việt Nam tức là tái lập nền văn minh Viêm Việt từng một thời lừng lẫy ở bờ nam sông Dương Tử. Khối Nghiệp đoàn Viêm Việt là một liên kết giữa các nghiệp đoàn cùng lấy Cơ cấu Việt Nho làm nền tư tư tưởng và bác ái làm nền tảng tinh thần.

nguon_goc_van_hoa_viet_nam_kim_dinh-1.jpg

Đọc tiếp Giới thiệu về Khối nghiệp đoàn lao động Viêm Việt

Giá trị- Tầm nhìn và sứ mệnh của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam

Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam ra đời sơ bộ vào ngày 25 tháng 08 năm 2018, ra đời dưới sự hỗ trợ và bảo đảm của Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam và Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam. Trung tâm điều hành của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam là nhóm giảng viên từ đại học Văn khoa Sài Gòn.

image.jpg

Đọc tiếp Giá trị- Tầm nhìn và sứ mệnh của Nghiệp đoàn giáo chức Việt Nam

Giá trị, Tầm nhìn & Sứ mệnh của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam, tên tiếng Anh: Vietnamese Journalists Union, tên tiếng Pháp: Syndicat des Journalistes Vietnamiens, là một tổ chức nghiệp đoàn độc lập của những người hành nghề báo chí nói tiếng Việt, ra đời sơ bộ ngày 03 tháng 05 năm 2018, trùng ngày tự do báo chí thế giới.

46409877_1078255955679382_8751495000929337344_n.jpg
     Nhóm điều hành Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam. Hình minh họa bởi sinh viên Vô Năng

Đọc tiếp Giá trị, Tầm nhìn & Sứ mệnh của Nghiệp đoàn báo chí Việt Nam

Giới thiệu về Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam, có nòng cốt là nhóm sinh viên và cựu sinh viên học trường đại học Văn khoa Sài Gòn, gồm  những sinh viên và cựu sinh viên người Việt trong nước và hải ngoại tập hợp một cách sơ bộ vào ngày 01 tháng 07 năm 2017  (1)  .

0.jpg

Đọc tiếp Giới thiệu về Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

Vietnamese Actors Union

Create your website at WordPress.com
Get started