Danh mục lưu trữ: Non classé

Nền chủ đạo nào cho ngành điện ảnh Việt Nam?

Ngành điện ảnh Việt Nam đứng trước ngã tư của thế giới, bơ vơ không biết chọn nền chủ đạo nào.

Có người bảo chạy theo Tây, chạy theo Holywood của Mỹ. Điều này hết sức nguy hiểm vì văn hoá Hollywood cổ động đa dục- chính người Tây cũng thừa nhận vấn nạn này.

Do đó, chúng tôi đề xuất dùng một thuyết nội khởi ở Việt Nam để làm nền chủ đạo cho điện ảnh nước nhà. Thuyết đó chính là Việt đạo, hay còn gọi là Việt lý hay Việt Nho.

Đăng ký làm thành viên của Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam

Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam là nơi tương thân tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau của các diễn viên, tác giả biên kịch sân khấu Việt Nam.

Tham gia Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam, người diễn viên và người biên kịch được dạy về cơ cấu Việt Nho. Sau đó những người ấy sẽ dùng nền nhân bản ấy để cải tạo nền sân khấu nước nhà.

Để đăng ký tham gia Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam, mời các diễn viên và kịch tác gia gửi email đến địa chỉ điện thư: nghiepdoansankhau@gmail.com