Các bài đăng bởi vunhuto

Giới thiệu về Khối nghiệp đoàn lao động Viêm Việt

Tái lập Việt nho làm chủ đạo cho văn hóa Việt Nam tức là tái lập nền văn minh Viêm Việt từng một thời lừng lẫy ở bờ nam sông Dương Tử. Khối Nghiệp đoàn Viêm Việt là một liên kết giữa các nghiệp đoàn cùng lấy Cơ cấu Việt Nho làm nền tư tư tưởng và bác ái làm nền tảng tinh thần.

nguon_goc_van_hoa_viet_nam_kim_dinh-1.jpg

Đọc tiếp Giới thiệu về Khối nghiệp đoàn lao động Viêm Việt

Giới thiệu về Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam, có nòng cốt là nhóm sinh viên và cựu sinh viên học trường đại học Văn khoa Sài Gòn, gồm  những sinh viên và cựu sinh viên người Việt trong nước và hải ngoại tập hợp một cách sơ bộ vào ngày 01 tháng 07 năm 2017  (1)  .

0.jpg

Đọc tiếp Giới thiệu về Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

Gía trị- Tầm nhìn và sứ mệnh của Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam

 

Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam là một thành viên có quyền tự trị trực thuộc Khối nghiệp đoàn Viêm Việt ( https://vietlabor.org).

Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam là tổ chức của những diễn viên, kịch tác gia người Việt trong và ngoài nước đang nỗ lực cải tạo nền sân khấu và nghệ thuật của Việt Nam.có sứ mệnh đào tạo ra những nhà biên kịch sân khấu có tư tưởng và chung tay giải quyết các vấn đề trong xã hội một cách thấu triệt bằng quyền lực diễn ngôn của mình. Nghiệp đoàn còn  có sứ mệnh đưa Cơ cấu Việt Nho trở lại làm nền chủ đạo cho dân tộc Việt Nam.

Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam chống hôn nhân đồng tính, chống lại việc các nam diễn viên mặc đồ giả làm vai nữ, và những vai diễn phản thiên nhiên. Các thành viên của Nghiệp đoàn tin học Việt Nam được tự do nhưng trong sự quy phạm của Nội quy (1).

Liên lạc với Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam qua địa chỉ điện thư: nghiepdoansankhau@gmail.com

(1) Nội quy ( bản dự thảo) của Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam: https://nghiepdoansankhau.home.blog/2018/12/16/noi-quy-ban-du-thao-cua-nghiep-doan-san-khau-viet-nam/

Đăng ký làm thành viên của Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam

Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam là nơi tương thân tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau của các diễn viên, tác giả biên kịch sân khấu Việt Nam.

Tham gia Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam, người diễn viên và người biên kịch được dạy về cơ cấu Việt Nho. Sau đó những người ấy sẽ dùng nền nhân bản ấy để cải tạo nền sân khấu nước nhà.

Để đăng ký tham gia Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam, mời các diễn viên và kịch tác gia gửi email đến địa chỉ điện thư: nghiepdoansankhau@gmail.com