Lưu trữ theo thẻ: Nghiệp đoàn sinh viên

Giới thiệu về Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam

Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam, có nòng cốt là nhóm sinh viên và cựu sinh viên học trường đại học Văn khoa Sài Gòn, gồm  những sinh viên và cựu sinh viên người Việt trong nước và hải ngoại tập hợp một cách sơ bộ vào ngày 01 tháng 07 năm 2017  (1)  .

0.jpg

Đọc tiếp Giới thiệu về Nghiệp đoàn sinh viên Việt Nam