Danh mục lưu trữ: Tin nghiệp đoàn

Gía trị- Tầm nhìn và sứ mệnh của Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam

 

Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam là một thành viên có quyền tự trị trực thuộc Khối nghiệp đoàn Viêm Việt ( https://vietlabor.org).

Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam là tổ chức của những diễn viên, kịch tác gia người Việt trong và ngoài nước đang nỗ lực cải tạo nền sân khấu và nghệ thuật của Việt Nam.có sứ mệnh đào tạo ra những nhà biên kịch sân khấu có tư tưởng và chung tay giải quyết các vấn đề trong xã hội một cách thấu triệt bằng quyền lực diễn ngôn của mình. Nghiệp đoàn còn  có sứ mệnh đưa Cơ cấu Việt Nho trở lại làm nền chủ đạo cho dân tộc Việt Nam.

Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam chống hôn nhân đồng tính, chống lại việc các nam diễn viên mặc đồ giả làm vai nữ, và những vai diễn phản thiên nhiên. Các thành viên của Nghiệp đoàn tin học Việt Nam được tự do nhưng trong sự quy phạm của Nội quy (1).

Liên lạc với Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam qua địa chỉ điện thư: nghiepdoansankhau@gmail.com

(1) Nội quy ( bản dự thảo) của Nghiệp đoàn sân khấu Việt Nam: https://nghiepdoansankhau.home.blog/2018/12/16/noi-quy-ban-du-thao-cua-nghiep-doan-san-khau-viet-nam/